Thứ sáu, 03/07/2020 - 21:03:17

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

1. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

          Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT quangnamtrade.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà quangnamtrade.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để quangnamtrade.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

          Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT quangnamtrade.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

* Phạm vi sử dụng thông tin

- Sàn giao dịch TMĐT quangnamtrade.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT quangnamtrade.com.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại quangnamtrade.com.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT quangnamtrade.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

* Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

07 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ- Quảng Nam

Email: socongthuongqnam@gmail.com

* Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

   * Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên quangnamtrade.com.vn được quangnamtrade.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của quangnamtrade.com.vn.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, hai bên đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn quannamtrade.com.vn, mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT Quảng Nam và thành viên phải được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội để phân xử. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định có giá trị chung thẩm.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Bộ phận quản trị Sàn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán thì Bộ phận quản trị Sàn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Bộ phận quản trị Sàn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Sàn.

Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, cách thức giải quyết:

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến Bộ phận quản trị Sàn;

Địa chỉ: Số 07 đường Trần Hưng Đạo  - thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235.3 852876

Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ phận quản trị sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do khách hàng cung cấp.

Bước 3: Khiếu nại của người mua hoặc người bán sẽ được Bộ phận quản trị ghi nhận và trong vòng 02 ngày làm việc Bộ phận quản trị Sàn có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho khách hàng và phản hồi bằng văn bản.

IV. Quy trình thanh toán

+ Quy trình thanh toán dành cho người bán và người mua: Do hai bên mua và bên bán tự thoả thuận.