THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Đơn giá:

 • Xuất xứ :

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Số lần xem:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • Trầm cảnh

 • VIET NAM

 • Sản phẩm trầm mỹ nghệ tiên phước

 • Trầm mỹ nghệ đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý, cung cấp số lượng lớn.

 • 6199

 • 05/06/2013

ẢNH CHÀO HÀNG

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: