THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Đơn giá:

 • Xuất xứ :

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Số lần xem:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • Bản số nhà

 • 30000 VND/cái

 • VIET NAM

 • bản số nhà quy cách theo thông tư 56 bộ xây dựng bằng nhôm lá dập chử nổi

 • bản số nhà quy cách theo thông tư 56 bộ xây dựng bằng nhôm lá dập chử nổi

 • 4513

 • 10/12/2010

ẢNH CHÀO HÀNG

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: