THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Feldspar (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • MINCO

 • Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Thời gian cập nhật: 04/06/2010

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

 • Khoáng sản & Luyện kim

 • Châu Á

 • Từ 1 đến 2.5 triệu USD

 • từ 101 đến 500 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • MINCO

 • Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

 • minco@dng.vnn.vn