THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Tràng Thạch Đại Lộc (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • MINCO

 • Sản phẩm Tràng Thạch Đại Lộc có những tính chất kỹ thuật như sau:

Thời gian cập nhật: 16/09/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Nhà máy Chế biến Silicat Quảng Nam

 • Khoáng sản & Luyện kim

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Nguyễn Thận

 • Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được Thăng Bình Quảng Nam

 • 0510665789

 • 0510665789

 • silicatb@minco.com.vn

 • http://www.minco.com.vn/