THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Phân NPK Năm Lá 15-15-15+TE

 • VIET NAM

 • Phân NPK Năm Lá

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - Sử dụng tốt cho các loại cây công nghiệp và cây lương thực. - Cây công nghiệp dài ngày (Cao su, Điều, Hồ tiêu): 200-250kg/ha - Lúa: 350-400kg/ha chia làm 3 lần: thúc cây con, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng. - Các cây trồng khác: 300-400kg/ha chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc trưởng thành.

Thời gian cập nhật: 13/06/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: