THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • MAP SEDAN 48EC (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • MAP SEDAN 48EC

 • 500000 VND/

 • Thuốc diệt trừ mối gỗ chuyên dụng và hiệu quả

Thời gian cập nhật: 13/06/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty Cổ phần Công nghệ & Sinh học Miền Bắc

 • Dược phẩm Hóa chất

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Phan Viết Dũng

 • Tổ 11, Đường Quang Trung (kéo dài), Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên Thái Nguyên...

 • 02806250102

 • 02803842966

 • jiimydung@gmail.com