THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Đan sâm tam thất (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • DOMESCO

 • Composition: Each film-coated tablet contains: -Radix Salviae extract (10/1) ....0,100 g -Radix Notoginseng extract (10/1) ... 0,007 g -Excipients s.q. f one film-coated tablet Presentation: Box of 4 blisters x 10's; Bottle of 100's. Indications: -Prevention and treatment of angina pectoris, cardiac pain due to congestion, coronary failure. -Headache due to congestion (remittent pain), brain circulation failure, cerebral decline caused by the impairment of blood circulation in brain. Dosage and Administration: Tablets should be taken 2-3 tabs /time, thrice daily Price 10.868 VND/Box

Thời gian cập nhật: 04/06/2010

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty CP XNK y tế Domesco

 • Châu Á

 • Từ 1 đến 2.5 triệu USD

 • Từ 501 đến 1000 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • DOMESCO

 • Số 66, QL 30, phường Mỹ Phú, Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp Cao Lãnh Đồng Tháp

 • 84-67-385227

 • 673851270

 • domc@hcm.vnn.vn

 • www.domesco.com