GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

 • Centrivit chong lao hoa

 • Andol S

 • Centrivit Ginseng

 • Bvit 1

 • Alimazin

 • Primarose Licaps

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Ct Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Ct Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

 • Số 4, Đường 30-4, phường 1,Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp

 • imp@imexpharm.com