GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Forever Green

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Trần Thị Kim Ngân

 • 35 Bế Văn Đàn, Phường Chính Giản, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Thanh Khê Đà...

 • 0888718788

 • lagiatguld.forevergreen@gmail.com