GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty TNHH Công Nghiệp Bích Hảo

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Trần Thị Ánh Nga

 • 22/6b Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Hóc Môn TPHCM

 • 0932634989

 • thoattu@gmail.com