GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Chi nhánh công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Quảng Nam

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Lưu Thị Huệ

 • 123 Hùng Vương Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng

 • 84905751225

 • Hueluu1011@gmail.com