GIỚI THIỆU

Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe – Thôn 6, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam có tuổi đời hơn 100 năm đã đúc kết nên kinh nghiệm sản xuất nước mắm...

>>Chi tiết

SẢN PHẨM

 • Nước mắm Nhĩ ĐB

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Nước mắm Cửa Khe

 • Nông, Lâm, Thủy sản

 • Từ 11 đến 50 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • BQL Cửa Khe

 • Thôn 6 - Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam Thăng Bình Quảng Nam

 • 0905544678

 • nuocmamcuakhe@gmail.com

 • nuocmamcuakhe.vn