GIỚI THIỆU

Nhà máy chế biến Silicat Quảng Nam

Thương hiệu: Nhà máy chế biến Silicat Quảng Nam
Tên viết tắt: Silicat
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện...

>>Chi tiết

SẢN PHẨM

 • Vải sợi thủy tinh

 • Tràng Thạch Đại Lộc

 • Cát trắng Thăng Bình

 • Bột silica

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Nhà máy Chế biến Silicat Quảng Nam

 • Khoáng sản & Luyện kim

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Nguyễn Thận

 • Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được Thăng Bình Quảng Nam

 • 0510665789

 • 0510665789

 • silicatb@minco.com.vn

 • http://www.minco.com.vn/