GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

 • THỦY TINH LỎNG

 • XÚT RẮN 99%

 • PHÂN DAP

 • PHÂN KALI

 • Phân NPK Năm Lá 15-15-15+TE

 • Phân Urea

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

 • Dược phẩm Hóa chất

 • Toàn Cầu

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Nguyễn Đình Huỳnh - Tổng GĐ

 • 53 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh Hải Châu Đà Nẵng

 • 0511 3821402

 • 0511 3822867

 • cicodanang@yahoo.com

 • http://www.cico.com.vn/