GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

 • NƯỚC XẢ VẢI LƯU HƯƠNG

 • DẦU TẮM GỘI 2 TRONG 1 CHO TRẺ EM

 • KEM NGHỆ MỤN TRỨNG CÁ

 • SỮA TẮM TRẮNG DA

 • KEM ĐÁNH RĂNG TRÀ XANH

 • DẦU GỘI TRỊ GÀU

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • CÔNG TY TNHH SX&TM ĐẠI VIỆT HƯƠNG

 • Dược phẩm Hóa chất

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Đại Việt Hương

 • 111 Nguyễn Trải , Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Quận 11 Tp.HCM

 • 08.39255011

 • 08.39254779

 • info@daiviethuong.com.vn

 • http://www.daiviethuong.com.vn/