SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUẢNG NAM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • NPV Express & Mini Logistics

 • Du lịch, Lữ hành, Du lịch vận tải

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Công Ty Cổ Phần Nhất Phong Vận

 • 142 Nguyen Tri Phuong - Danang City Đà Nẵng

 • 05113.773999

 • npv@nhatphongvan.com.vn

 • http://www.nhatphongvan.com.vn/