Chủ nhật, 22/09/2019 - 08:43:21

Thương mại của Malaysia với các nước 10 tháng đầu năm 2015

 •  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2015 của Malaysia với các nước đạt 1.211,98 tỷ RM, tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Malaysia đạt 644,02 tỷ RM, tăng 1,5% và nhập khẩu 657,96 tỷ RM, giảm 0,69%. Thặng dư thương mại đạt 76,07 tỷ RM, tăng 21,5%.

   Thương mại của Malaysia với các nước FTA trong 10 tháng đầu năm 2015 đạt 765,23 tỷ RM, chiếm 63,1%.

  Thương mại của Malaysia với các nước ASEAN đạt 330,65 tỷ RM, tăng 1,8%, chiếm thị phần 27,3% trong tổng kim ngạch thương mại với các nước 10 tháng đầu năm 2015. Xuất khẩu đạt 180,76 tỷ RM, tăng 2% và nhập khẩu đạt 149,89 tỷ RM, tăng 1,7%.

  Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc đạt 189,37 tỷ RM, tăng 11,6% so với năm 2014. Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 83,42 tỷ RM, tăng 11,3% và nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 105,95 tỷ RM, tăng 11,9%.

  Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 123,45 tỷ RM, tăng 4,2%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 65,38 tỷ RM, tăng 8,9% và nhập khẩu từ các nước EU đạt 58,07 tỷ RM, giảm 0,6%.

  Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Mỹ đạt 106,36 tỷ RM, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ 60,55 tỷ RM, tăng 14,80% và nhập khẩu từ Mỹ 45,81 tỷ RM, tăng 5,2%.

  Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Nhật đạt 106,08 tỷ RM, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật đạt 61,2 tỷ RM, tăng 10,4% và nhập khẩu từ Nhật 44,88 tỷ RM, giảm 2,5%.

  *Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 4,2 RM.

  Nguồn tin: 

  Thời gian nhập: 09/12/2015

  Số lần xem: 1909

Các tin khác

[Trở về]