Thứ năm, 26/05/2022 - 00:15:38

Hải quan sẽ truy đuổi đối tượng buôn lậu ngoài địa bàn

 •  Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Hải quan đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế. Dù vậy, trong quá trình thực hiện, luật cũng bộc lộ nhiều bất cập cần được sửa đổi.

  Sáng nay (28/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

  Khai hải quan theo phương thức điện tử

  Theo tờ trình, Luật Hải quan hiện hành cơ bản được xây dựng trên cơ sở thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức truyền thống (thủ công) từ khâu tiếp nhận tờ khai, kiểm tra, giám sát đến thông quan hàng hóa. Đến năm 2005, Luật Hải quan có sửa đổi, bổ sung nội dung này, bước đầu tạo tiền đề để áp dụng hải quan điện tử. Tuy nhiên, khi triển khai rộng rãi phát sinh một số bất cập về pháp lý.

  Để khắc phục các bất cập, tại điều 29 dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) về khai hải quan có quy định “Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử…”; việc khai trong tờ khai giấy chỉ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể do Chính phủ quy định. Cụ thể: Việc kiểm tra hồ sơ hải quan được cơ bản thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc đối với một số trường hợp cụ thể được thực hiện trực tiếp bởi công chức hải quan (điều 32 dự thảo luật).

  Các quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan (điều 22), hồ sơ hải quan (điều 24), thời hạn nộp hồ sơ hải quan (điều 25)... cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thủ tục hải quan điện tử, phù hợp với Công ước Kyoto.

  Nhằm bảo đảm tính minh bạch và triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá chế độ quản lý hải quan, phù hợp với thủ tục hải quan điện tử và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, dự thảo Luật Hải quan lần này, sửa đổi các điều từ điều 46 đến điều 74 theo hướng các loại hình có chung bản chất sẽ cơ bản áp dụng chung thủ tục đồng thời, bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa nhập nguyên liệu, vật tư để gia công hoặc sản xuất hàng hoá xuất khẩu; hàng hoá xuất nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất; một số loại hình tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu... Các loại hình này chưa được quy định trong luật hiện hành nhưng thực tế đã được Luật Thương mại và các Luật thuế quy định.

  Giảm thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá

  Tại điều 19 và điều 22 Luật Hải quan hiện hành quy định về hồ sơ hải quan, thời hạn công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy trong 5 loại chứng từ bắt buộc phải có trong hồ sơ khai hải quan gồm: Tờ khai, hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế cơ quan hải quan chỉ cần đầy đủ các chứng từ trên trong một số trường hợp cần thiết. Ngoài ra, luật chưa quy định cụ thể thời hạn công chức hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan nên dễ dẫn đến tùy tiện gây khó khăn cho người khai hải quan.

  Do đó, tại điều 23 dự thảo luật quy định rõ thời hạn công chức hải quan kiểm tra hồ sơ chậm nhất 2 giờ làm việc; giảm thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá xuống 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình hàng hoá cho cơ quan hải quan (trên cơ sở áp dụng quy định về sử dụng máy soi hàng hóa trong container). Trường hợp cần thiết phải gia hạn thì thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày làm việc.

  Đồng thời để giảm bớt giấy tờ phải nộp không cần thiết cho cá nhân, tổ chức khi làm thủ tục hải quan, tại điều 24 dự thảo luật đã đưa ra quy định chung thống nhất về hồ sơ hải quan theo hướng đơn giản hóa, chỉ có tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc phải có khi làm thủ tục hải quan. Đối với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan như: Hóa đơn thương mại; chứng từ vận tải; hợp đồng mua bán hàng hóa; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc kết quả kiểm tra chuyên ngành phải nộp hoặc xuất trình theo quy định của pháp luật liên quan (Luật Thương mại, Luật An toàn thực phẩm, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Pháp lệnh Thú y...).

  Tăng cường hoạt động trong phòng, chống buôn lậu.

  Luật Hải quan hiện hành chưa quy định cho phép cơ quan hải quan thực hiện việc truy đuổi, bắt giữ hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới di chuyển từ trong địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn. Do đó, khi đối tượng chạy ra ngoài địa bàn cơ quan hải quan phải phối hợp với cơ quan chức năng khác. Nhiều trường hợp dẫn đến mất cơ hội đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái hàng hóa trái phép qua biên giới. Ngoài ra, Luật Hải quan hiện hành chưa quy định rõ ràng, đầy đủ, cụ thể quyền và nghĩa vụ của cơ quan hải quan, của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  Đáp ứng yêu cầu tăng cường hoạt động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của cơ quan hải quan, tại điều 91 dự thảo luật quy định trong trường hợp có căn cứ xác định hàng hoá, phương tiện vận tải là hàng hóa, phương tiện vận tải buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì lực lượng kiểm soát hải quan tiếp tục truy đuổi để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng trên địa bàn biết để phối hợp ngăn chặn, xử lý. Điều 92 dự thảo cũng quy định rõ việc áp dụng các biện pháp tuần tra, kiểm soát, điều tra, xác minh để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện.

  Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14, Điều 47, 48 Luật Biển Việt Nam quy định về việc nhà nước thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm ngăn ngừa và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam, trách nhiệm của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển; tại khoản 4 điều 91 dự thảo luật bổ sung quy định: “Tại vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, cơ quan hải quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong vùng nội thủy, lãnh hải phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam”.

  Nguồn tin: Báo Công thương điện tử

  Thời gian nhập: 29/10/2013

  Số lần xem: 2609

Các tin khác

[Trở về]

460 doanh nghiệp sản xuất thịt Hoa Kỳ được cấp phép vào thị trường Việt Nam (03/03/2020)

Danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo (14/02/2020)

Diễn biến tình hình xuất khẩu nông sản, trái cây sang thị trường Trung Quốc và một số khuyến cáo (22/10/2019)

Bộ Công Thương: Người dân không tham gia bán hàng đa cấp qua hệ thống Greenleafgroup.cn (21/10/2019)

Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang Myanmar (18/10/2019)

Bộ KHĐT ‘điểm danh’ 3 thông tư gây khó doanh nghiệp (08/04/2019)

Xuất nhập khẩu chưa hết khó (08/04/2019)

Một công ty của Ấn Độ có nhu cầu giao thương các ngành hàng, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam (10/04/2017)

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu các sản phẩm Nhang Quế (10/04/2017)

Lợi thế cho thủy sản vào EAEU (12/10/2016)

Mời dự Hội chợ Triển lãm Quốc tế “Bông và dệt may Uzbekistan” (12/10/2016)

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thái Lan (16/08/2016)

Cơ hội giao thương Việt Nam – Ai Cập (08/01/2016)

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chính của Việt Nam sang các nước Châu Phi 9 tháng đầu năm 2015 (22/12/2015)

Trung Quốc: Gỡ bỏ lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm sú sống từ Việt Nam (16/12/2015)

Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong sạch (16/12/2015)

Thái Lan ưu đãi 10 ngành ưu tiên phát triển (14/12/2015)

Xu hướng tiêu dùng và phát triển ngành công nghiệp thực phẩm tại các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) (09/12/2015)

Thương mại của Malaysia với các nước 10 tháng đầu năm 2015 (09/12/2015)

Mời doanh nghiệp tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với I-xra-en và Xlô-va-ki-a (13/11/2015)

Sẽ sớm xuất hiện nhiều hàng “Made in Vietnam” sau hiệp định TPP (09/11/2015)

Doanh nghiệp Thụy Sỹ tìm hiểu cơ hội hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông (09/11/2015)

Một số quy định trong việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp (27/10/2015)

Bản tin thị trường Úc tháng 9 năm 2015 (23/10/2015)

Sẽ sớm xuất hiện nhiều hàng “Made in Vietnam” sau hiệp định TPP (23/10/2015)

Một số doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam (23/10/2015)

Việt Nam sẽ có được nhiều lợi ích từ "sân chơi" TPP (18/11/2013)

Chủ động để giảm kiện chống bán phá giá (18/11/2013)

Chỉ bố trí vốn ngân sách cho dự án thật sự cấp bách (12/11/2013)

Tăng cường kiểm soát thực phẩm ra thị trường (12/11/2013)

Thông tư Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý... (11/11/2013)

Tăng giá cước 3G: Chỉ dấu phạm luật (11/11/2013)

Cân đối quyền lợi người dân và doanh nghiệp (11/11/2013)

Việt Nam: Điểm đến của hiện tượng tái di dời sản xuất (07/11/2013)

Doanh nghiệp chật vật xin hoàn thuế (06/11/2013)

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013 (05/11/2013)

30 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh trong tháng 10 (05/11/2013)

Hàng Việt: Kết nối từ bên trong (04/11/2013)

Ứng dụng công nghệ thông tin chống hàng giả (01/11/2013)

Sản phẩm nông nghiệp: Rộng đường vào Hàn Quốc (01/11/2013)

Xây dựng sân chơi bình đẳng cho DN (01/11/2013)

Đề xuất chỉ người Việt được gửi tiết kiệm ngoại tệ (30/10/2013)

Kinh tế tập thể, những chuyển biến tích cực (30/10/2013)

Việt Nam đứng vị trí 99 xếp hạng môi trường kinh doanh (30/10/2013)

Tạo đầu ra cho sản phẩm làng nghề (30/10/2013)

Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (30/10/2013)

Doanh nghiệp Việt yếu hay mạnh? (30/10/2013)

Xử phạt hành vi gây hư hại đến công trình phòng, chống lụt bão (29/10/2013)