Thứ tư, 30/09/2020 - 12:40:07

TIN MỚI

Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định số 57/NĐ-CP

  • 21/09/2020
  •  Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định số 57/NĐ-CP Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với 7 nhóm hàng

  • Chi tiết...

Các tin khác