Thứ hai, 22/04/2019 - 19:11:19

TIN MỚI

Hướng dẫn C/O áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong Hiệp định CPTPP

  • 22/04/2019
  •  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

  • Chi tiết...

Các tin khác