Thứ ba, 21/01/2020 - 00:23:07

TIN MỚI

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh

  • 16/12/2019
  •  Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh 

  • Chi tiết...

Các tin khác