Thứ tư, 18/07/2018 - 12:04:50

TIN MỚI

báo cáo tình hình triển khai công tác thông tin đối ngoại và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021” trong hai năm 2017-2018

  • 18/07/2018
  • Báo cáo tình hình triển khai công tác thông tin đối ngoại và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021” trong hai năm 2017-2018

  • Chi tiết...

Các tin khác