Thứ hai, 19/11/2018 - 14:49:26

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ

Online: 1

Lượt truy cập: 125185

Sản phẩm: 221

Chào bán: 50

Chào mua: 20

Thành viên: 227

Thành viên mới:

Cơ sở Ươm cau Trần Tân

Mới Sản phẩm(221) Công ty (227) Chào bán (50) Chào mua (20)

TIN TỨC

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”  (...)

  Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ phê duyệt Khung “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (gọi tắt là Chương trình) thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017; Căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 tham gia Chương trình như sau:

THÀNH VIÊN MỚI

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com